Realizacje

Sieci ciepłownicze – wybrane realizacje:

 • Wymiana sieci ciepłowniczej 2xDN400 na 2xDN500 (358,68mb) w rejonie ul. Chłopskiej i Rzepichy w Gdańsku
 • Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do bud. mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Morskiej 2 oraz Majkowskiego 13/15 w Sopocie (331,84mb)
 • Wykonanie demontażu sieci napowietrznej rur ciepłowniczych SPIRO 2xDN200 w rejonie ul. Równej w Gdańsku (119,6mb)
 • Wykonanie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku (257,75mb)
 • Wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych przy ul. Potęgowskiej w Gdańsku (199,11mb)
 • Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku przedszkola przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku (28,80mb)
 • Wykonanie sieci ciepłowniczej ul. Jabłoniowa (226,56mb)
 • Wykonanie prac związanych z przełożeniem rur nowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Startowej i Pilotów w Gdańsku (48,80mb)
 • Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków przy ul. Targowej w Tczewie (318,97mb)
 • Kompleksowe wykonanie kotłowni gazowej w Sopocie przy ul. Niepodległości 700 (moc 135kW)
 • Wykonanie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami i kanalizacją kablową do budynków przy ul. Jana Pawła II w Gdańsku (226,56mb sieci, 383,57mb sieci telemetrycznych)
 • Wykonanie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Bądkowskiego w Gdańsku (579,18mb)
 • Budowa wydzielonych pomieszczeń dla kotłowni gazowych na paliwo GZ50 i adaptacja pomieszczeń dla dwufunkcyjnych węzłów do podgrzewania wody, ogrzewania budynków przy Al. Niepodległości 690, 692, 694, 698, 708, 710, 702, 712 i 698a w Sopocie (łączna moc kotłowni 1,817MW)
 • Wykonanie osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz demontażu istniejącej sieci w Gdańsku, rejon ulic Reymonta, Słowackiego i Partyzantów (336mb)
 • Wykonanie sieci ciepłowniczej DN250 przy ul. Szymanowskiego w Gdańsku (252,80mb)
 • Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Nowego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego MTG S.A. przy ul. Żaglowej w Gdańsku (348,25mb)
 • Wykonanie przebudowy sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w rejonie ul. Wyspiańskiego i Uphagena w Gdańsku (733,90mb)
 • Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Fundamentowej w Gdańsku (75,96mb)
 • Wykonanie przyłącza ciepłowniczego przy ul. Krętej 7 w Gdańsku (8,5mb)
 • Wykonanie przyłącza ciepłowniczego przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego w Gdańsku (27,55mb)
 • Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Szerokiej – Tandeta w Gdański (12,77mb)
 • Wykonanie sieci ciepłowniczej 2xDN600 w rejonie ul. Wałowej w Gdańsku (300mb)
 • Budowa i rewitalizacja sieci ciepłowniczej i technologicznej na terenie Regionalnego Parku Przemysłowego „Świdnik” w Świdniku (1620mb)
 • Budowa magistrali ciepłowniczej 2xDN400 przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku (700mb)
 • Wykonanie sieci ciepłowniczej 2xDN150 TwinPipe, łączącej EC Matarnia z siecią w rejonie ul. Fundamentowej w Gdańsku (2400mb)
 • Wykonanie sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ul. Cieszyńskiego w Gdańsku (4560mb)
 • Wymiana sieci ciepłowniczej do trzech budynków szpitalnych MSWiA w Gdańsku (558mb)
 • Wymiana sieci ciepłowniczej 2xDN400 przy ul. Gdańskiej w Gdańsku (950mb)
 • Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przełożenie sieci ciepłowniczej i budowa przyłączy do budynku przy ul. Arkońskiej w Gdańsku (370mb)
 • Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przy ul. Anny Jagiellonki w Gdańsku (210mb)
 • Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przy ul. Kopeckiego w Gdańsku (470mb)
 • Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przy ul. Wypoczynkowej w Gdańsku (440mb)
 • Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku Galerii Bałtyckiej w Gdańsku (30mb)
 • Wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej 2xDN200 wraz z wymianą przyłącza do budynku przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku (170mb)
 • Wykonanie sieci ciepłowniczej magistralnej Maćkowy II 2xDN300 wraz z rurociągiem kablowym teletechnicznym w Gdańsku (DN300 198mb, DN65 140mb)
 • Wykonanie przyłącza ciepłowniczego 2xDN65 (85mb) do budynku biurowo-technologicznego przy ul. Hallera 201 w Gdańsku.
 • Wymiana sieci ciepłowniczej 2xDN500 przy ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku (80mb)
 • Wymiana sieci ciepłowniczej 2xDN200 przy ul. Rajskiej – Wałowej w Gdańsku (200mb)
 • Demontaż i montaż magistrali sieci 2xDN600 (80mb) i przyłączy (150mb) przy ul. Szarej-Malczewskiego w Gdańsku
 • Przebudowa sieci cieplnej 2xDN600 przy ul. Ptasiej w Gdańsku (180mb)
 • Wymiana sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej przy ul. Traugutta w Gdańsku (746,75mb)
 • Wymiana w trybie awaryjnym sieci ciepłowniczej 2xDN600 przy ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku (176mb)
 • Wymiana sieci ciepłowniczej 2xDN500 K-34/5 do K34/6/1 przy ul. Hallera w Gdańsku (175mb)
 • Wymiana sieci ciepłowniczej 2xDN600 w trybie awaryjnym przy ul. Marynarki Polskiej / Reja w Gdańsku (45mb)
 • Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w rejonie ul. Bajana w Gdańsku (470mb)
 • Wykonanie demontażu oraz budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przy ul. Heweliusza w Gdańsku i Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.
 • Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych przy ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku (120mb)